WYGRYWAJ NAGRODY

Kup minimum 2 produkty spośród marek

i zachowaj dowód zakupu. Zarejestruj zakup na tej stronie i wygraj!

Regulamin dostępny na stronie organizatora www.smolar.pl

Czas trwania konkursu: 12.11.2019 - 23.12.2019r.

WYPEŁNIJ FORMULARZ REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE